Himla med sina valpar

Anton

Anton ca 1 vecka gammal

Alma 1 vecka

Axel 1 vecka

Astrid 1 vecka

Arvid 1 vecka